THEMIS

THEMIS


Špecializovaný softvérový produkt na centralizáciu riadenia informácií

Viac

Máme to, čo potrebujete!


Naše dlhoročné praktické skúsenosti z implementácií systémových prístupov riadenia informačných aktív a ich komplexnej bezpečnosti v organizácii viedli k vytvoreniu modulárneho softvérového produktu THEMIS, zameraného na „praktickú“ stránku plánovania a riadenia informačných systémov a ich bezpečnosti v duchu „čo nemeriate, to neriadite“. Z praxe vychádza aj naša koncepcia prehľadných užívateľských a manažérskych výstupov a súhrnných reportov stavu riadenia informačných aktív a ich bezpečnosti v organizácii.

Produkt THEMIS nie je len DMS systémom (dáta sú uchovávané v databáze a pripravené na modelovanie, uložené sú len historické výstupy) a jeho veľkým prínosom pre Vás budú prehľadné pracovné plochy, výstupy a centralizovaná správa dokumentácie informačných aktív, riadenia informačnej bezpečnosti, kontrol, monitoringu, plánovania a čerpania rozpočtu, procesov, plánovania kontinuity činností a obnovy systémov spolu s definovaním testovacích procedúr, vyhodnocovania rizík a incidentov, databázy známych problémov a znalostí z oblasti informačnej bezpečnosti, zmien bezpečnostných konfigurácií, sledovania úrovní služieb bezpečnosti, sledovania a pravidelnej aktualizácie bezpečnostnej legislatívy a z nej vyplývajúcich úloh.

Softvérový produkt THEMIS pozostáva zjednotlivých modulov, ktoré sú spracované logicky s dôrazom na ich vysoké praktické využitie a v súlade s legislatívnymi požiadavkami na riadenie informačných systémov, plánovania, centralizácie a informačnej bezpečnosti spolu s procesnou metodikou.

Vlastnosti

Informačný systém THEMIS
Pružnosť

Vďaka moderným technológiám a agilným metódam vieme rýchlo prispôsobiť systém a moduly presne podľa Vašich predstáv a previazať ho s Vašimi existujúcimi IS.Efektivita

Informačný systém Vám má predovšetkým uľahčiť prácu, ušetriť čas a prostriedky. Náš systém je postavený na kvalitných základoch otvoreného softvéru prevereného početnou komunitou.Previazanosť

Moduly používajú spoločné databázy, ku ktorým majú prístup len v tej miere, v akej potrebujú. To Vám umožňuje vytvárať prehľady, o ktorých ste predtým vôbec netušili. Pomôže Vám to v rozhodovacích procesoch.Prívetivosť

Nepotrebujete žiadne špecializované školenia. Prinášame Vám intuitívne prostredie, v ktorom viete pracovať okamžite i z Vášho mobilného zariadenia.

Moduly


 • SERVICE DESK
 • PORADY A ÚLOHY
 • E-MAJETOK
 • ELEKTRONICKÉ OBSTARÁVANIE
 • ŠKOLENIA
 • ZMLUVY
 • PRIEPUSTKY
 • BEZPEČNÁ SPRÁVA WEBOVÝCH SÍDIEL
 • BEZPEČNOSTNÉ INCIDENTY
 • RIADENIE INFORMAČNÝCH RIZÍK
 • INFORMAČNÉ AKTÍVA
 • INFORMAČNÁ BEZPEČNOSŤ
 • OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • BLACKLISTY
 • ANTI MONEY LOUNDERING
 • COMPLIANCE

a mnoho ďalších špecifických modulov...

Logické a modulárne riešenie THEMIS

Ponúkame Vám jedinečný modulárny systém novej generácie, ktorým dostanete pod kontrolu procesy a výdavky na ICT spolu so zabezpečením centralizácie dokumentácie, riadenia informačných aktív a ich obnovy, splnenia legislatívnych požiadaviek na fungovanie ICT a informačnej bezpečnosti vo Vašej organizácii. Softvérový produkt THEMIS je vyvíjaný na Open-Source platforme DJANGO v programovacom jazyku Python. Táto platforma bola zvolená z dôvodu efektívnej modularity systému a jeho jednoduchého prispôsobovania požiadavkám zákazníkov bez riešenia VENDOR LOCK, z bezpečnostného hľadiska kvôli lepšiemu aplikačnému zabezpečeniu a z ekonomického hľadiska kvôli odstráneniu nákladov na licencie a licenčný maitenance.

Kontaktujte nás